Pewaliana
Pueꞌ Ala mowali laniꞌ hante woiꞌ hei ohina
1
1 Uluꞌana, i tempona Pueꞌ Ala mowali laniꞌ hante woiꞌ, 2 woiꞌ hawaꞌi tene molentea hei hoo, komokorindi mohobiꞌi tahiꞌ to koroba, hei Inohaꞌ Mangkolehina Pueꞌ Ala memomaro-maro i womboꞌ uwai. 3 Notiꞌi Pueꞌ Ala, “Mewalimo mobaro.” Katoꞌo komobaro tiꞌo mewalimo mpuꞌu. 4 Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele komobaro tiꞌo, katoꞌo Nokaꞌamo komobaro tiꞌo ka komokorindi. 5 Pueꞌ Ala mangkokeneꞌi komobaro tiꞌo ando, hei komokorindi tiꞌo wini. Uko wini andomo, iomo ando kaꞌisaꞌ.
6 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Mewalimo halangkaꞌ to mohida uwai hante uwai.” 7 Katoꞌo Pueꞌ Ala mokaꞌa uwai to uwaꞌ i luaꞌna hei to uwaꞌ i womboꞌna, hei mewalimo mpuꞌu watoꞌo. 8 Katoꞌo Pueꞌ Ala mangkokeneꞌi tiꞌo laniꞌ. Uko wini andomo, iomo ando kadua.
9 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Hinamo lekiꞌna uwai to i luaꞌna laniꞌ mampohamoloꞌ i haꞌanu mpeꞌohaꞌa, horiana mombahamo lerine.” Hei watoꞌomo pewaline. 10 Katoꞌo Pueꞌ Ala mangkokeneꞌi to mobani tiꞌo lerina, hei porampua uwai tiꞌo Nokokeneꞌi tahiꞌ. Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo.
11 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Hinamo woiꞌ mampopelua hinangkana hapo to tuwuꞌ, huꞌa-huꞌa to mowuaꞌ, hinangkana loti, hinangkana wuaꞌ to molamuꞌ. Hingkeꞌna uwaꞌ to tuwuꞌ i woiꞌ.” Hei mewalimo watoꞌo. 12 Woiꞌ tiꞌo mampotuwuꞌ timbeꞌ-timbeꞌ to moleaꞌ, hinangkana huꞌa-huꞌa to molamuꞌ hei hinangkana loti to mowuaꞌ to molamuꞌ. Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo. 13 Uko wini andomo, iomo ando katolu.
14 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Mewalimo lekiꞌna to mewanta i laniꞌ to mampotaniꞌ ando hei winina. Hinamo hapo-hapo to mewanta tiꞌo mewali tandaꞌ tempo-tempo pepotinto ando-ando hei toꞌa-toꞌa, 15 hei to mewali wanta i laniꞌ hinamo hapo-hapo tiꞌo mowantai woiꞌ.” Hei watoꞌomo pewaliane. 16 Hatoꞌomo Pueꞌ Ala mowali meroꞌonu to mewanta to kodeꞌ tiꞌo, iomo to kokodeꞌ mokuasaꞌi andona hei to kokiuꞌ mokuasaꞌi wini, hei Nopopewali woꞌo betueꞌ-betueꞌ. 17 Pueꞌ Ala mampoꞌitoꞌo lekiꞌna tiꞌo i laniꞌ hingkeꞌna mowantai duniaꞌ, 18 hei to mokuasaꞌi andona hei winina, hei to mampopokaꞌa komobaro hante komokorindi. Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo. 19 Uko wini andomo, iomo ando kaꞌiba.
20 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Hinamo i lali uwai kolompelamituꞌa hinangkana to tuwuꞌ, hei hinamo tinti kolompelokaha i raoha.” 21 Hatoꞌomo Pueꞌ Ala mowali pinatuwuꞌ-pinatuwuꞌ to kodeꞌ i tahiꞌ hei hinangkana to mengkaduiꞌ, to melamituꞌ i lali uwai, hei hinangkana tinti to mokepaꞌ. Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo. 22 Katoꞌo Pueꞌ Ala mobarakati lekiꞌna tiꞌo hei mantiꞌi, “Membiaꞌmokei hante tetambaimokei hei mobuhoꞌi uwai i lali tahiꞌ, hei hinamo tinti-tinti i duniaꞌ terononihi koworiꞌna.” 23 Uko wini andomo, iomo ando kalimo.
24 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Hinamo duniaꞌ buhaꞌ hante hinangkana pinatuwuꞌ to tuwuꞌ, pinatuwuꞌ to manondoꞌ hei pinatuwuꞌ to mendae, hei hinangkana pinatuwuꞌ to moꞌilo.” Hei mewalimo watoꞌo. 25 Pueꞌ Alaꞌ mowali hinangkana pinatuwuꞌ to moꞌilo hei hinangkana pinatuwuꞌ to manondoꞌ hei hinangkana pinatuwuꞌ to mendae i womboꞌ duniaꞌ. Pueꞌ Ala motanaꞌ mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo.
26 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Moromiꞌmo moteruki manusiaꞌ motuntuni lenteTa hei pambiaranTa, hingkeꞌna iohi mokuasaꞌi bouꞌ-bouꞌ i lali tahiꞌ hei tinti-tinti to i raoha hante pinatuwuꞌ to manondoꞌ hei humalekiꞌna duniaꞌ hei hinangkana pinatuwuꞌ i humalekiꞌna duniaꞌ to mendae i woiꞌ.” 27 Pueꞌ Ala mowali manusiaꞌ tiꞌo motuntuni lenteNa hadoduona. Nowalihi tomaꞌani hante towoweꞌe. 28 Pueꞌ Ala mobarakatihi hei mohawaꞌ pe iohi, “Memuleꞌmokei hante mantambaimo koworiꞌmi, ibuhoꞌimokei duniaꞌ hante ikuasaꞌimokei tiꞌo, mokuasaꞌimokei bouꞌ-bouꞌ i tahiꞌ hei tinti i raoha hei hinangkana pinatuwuꞌ to mendae i woiꞌ.”
29 Mohawaꞌmo Pueꞌ Ala, “Ele, Aku mampaꞌanimokei hinangkana huꞌa-huꞌa to mowuaꞌ, i humanele woiꞌ hei lekiꞌna loti to mowuaꞌ, iomo to hingkiꞌ mewali pangkami. 30 Angkana pe hinangkana pinatuwuꞌ i duniaꞌ hei hinangkana tinti i raoha hei hinangkana to mendae i duniaꞌ to meꞌinohaꞌ, Kupaꞌani hinangkana huꞌa-huꞌa to tuwuꞌ momataꞌ mewali pangkara.” Hei mewalimo watoꞌo. 31 Katoꞌo Pueꞌ Ala mapeꞌele hinangkana to Nowalimo tiꞌo, Pueꞌ Ala motanaꞌ mpololeke mampeꞌele lekiꞌna tiꞌo. Uko wini andomo, iomo ando kaꞌoni.