Pewaliana
Pampemolukaana lolita
Suraꞌ hieꞌe mampololita hohumbo lalane Pueꞌ Ala mowali duniaꞌ hei lekiꞌ-lekiꞌna ohina, tekahi toaꞌ, hei suraꞌ hieꞌe mampokononto woꞌo hohumbo noniuꞌ salaꞌ hei komaporiꞌ mepongka i duniaꞌ. Ohina suraꞌ hieꞌe mewali rodolaꞌ:
1. Dolaꞌna 1-11: I lali dolaꞌna hieꞌe, tobasa hohumbo Pueꞌ Ala mowali duniaꞌ hei hinangkana ohina. Katoꞌo, ropololitamo woꞌo lolitonane hi Adama hante hi Hewa, hi Kai hante hi Abeli, hi Nohoꞌ hante uwai liuꞌ, hei tambi peꞌohaꞌa i Babeli.
2. Dolaꞌna 12-50: I lali dolaꞌna hieꞌe, tobasa ka imbohi humei tododulure toSaraeli. Tododulura to uluꞌ-uluꞌna iomo hi Burahima. Kodeꞌ konaꞌne alaꞌ maroho pepoꞌohina hei pengkoruꞌna i Pueꞌ Ala. Uko tiꞌo, tobasa lolitonana hi Isaki anaꞌna hi Burahima, hei hi Akoꞌ anaꞌna hi Isaki. (Hi Akoꞌ tiꞌo woꞌo hi Saraili.) Katoꞌo, ropololitamo lolitonane anaꞌna hi Akoꞌ to hampuluꞌ meroduo to mewali to tododulura hampuluꞌ rontino toSaraeli. I koꞌukoana suraꞌ hieꞌe, tobasa noniu' i haduo anaꞌna hi Akoꞌ, hatoꞌo woꞌo hi Yusuf. Io nopakeꞌ Pueꞌ Ala mamposalamaꞌ toSaraeli ka kobiloraha. Nokomi kobiloraha tiꞌo, hi Akoꞌ hante anaꞌnahi hampohalalia melimbahi nolou pe woiꞌ Masiri.
Woriꞌ langkaꞌ to nipololitamo i lali suraꞌ hieꞌe, angkana to himpodulu iomo komakuasaꞌna Pueꞌ Ala. I pampemolukana suraꞌ hieꞌe, duniaꞌ hieꞌe Nowali, hei Nodandi hingkiꞌ mosulungihi woꞌo toaꞌNa hei mangkomihi pe haꞌanu roboꞌ to hingkiꞌ Nopaꞌanikihi. Toꞌokiꞌ woꞌo hohumbo Pueꞌ Ala mohuku toaꞌ to mowali salaꞌ hei mobarakati toaꞌ to mengkoruꞌ pe Io. Ane tobasaꞌi suraꞌ hieꞌe noniu' i pepoꞌohira toSaraeli hampiha, bateꞌna modumbuꞌ i ingkiꞌ hinewowoꞌena i lali kotuwuꞌta hei i pepoꞌohinta.
I lali Podandia to Uluꞌna, uwaꞌ haꞌumbora konaꞌne Pueꞌ Ala to ropakeꞌ i lali wiharo Ibarani. Konaꞌna Pueꞌ Ala i lali wiharo Ibarani ropopontaniꞌ i lali wiharo Rampi motuntuni lala to mopakeꞌ hurupu ngkodeꞌ. Ele i porampuana wiharo i tunduna suraꞌ.