2
1 Watoꞌomola koNopokoꞌukoane koNopopewalina laniꞌ hante woiꞌ hei hinangkana ohina to Nowali. 2 I ando kapitu, Pueꞌ Ala mampeꞌele jamana tiꞌo ukomo lekiꞌna hei Io meꞌohaꞌmo i ando tiꞌo. 3 Katoꞌo Pueꞌ Ala mobarakati ando kapitu tiꞌo hei Nopokodeꞌ, alaꞌ i ando tiꞌomola Io meꞌohaꞌ ka lekiꞌna jamaNa.
4 Hatoꞌomola lolitonane laniꞌ hante woiꞌ i tempona nipopewali.
Kineteꞌ Paradesi
I tempona Pueꞌ Ala mowali woiꞌ hante laniꞌ, 5 handoaꞌi uwaꞌ koraꞌ hapolu to tuwuꞌ i woiꞌ, handoaꞌi memutu huꞌa-huꞌa hapolu i popada, alaꞌ Pueꞌ Ala handoaꞌi mampopengkohou ura pe duniaꞌ, hei handoaꞌi uwaꞌ toaꞌ to hingkiꞌ maꞌintuꞌ woiꞌ tiꞌo, 6 angkana uwaꞌ kini mehendeꞌ pe womboꞌ ka duniaꞌ hei mobongkoꞌi lekiꞌna womboꞌna woiꞌ tiꞌo. 7 Katoꞌo Pueꞌ Ala moteru manusiaꞌ ka awuna woiꞌ, hei mohumuruꞌi inohaꞌ kotuwuꞌ pe lali onuna, watoꞌomola manusiaꞌ tiꞌo mewali to tuwuꞌ.
8 Kololiuhana Pueꞌ Ala mowali kineteꞌ i woiꞌ Paradesi, i tinaꞌ motoꞌando, itoꞌomo Nopopeꞌohaꞌi manusiaꞌ to Noteru tiꞌo. 9 Katoꞌo Pueꞌ Ala mampotuwuꞌ molangkaꞌ-langkaꞌ loti i kineteꞌ tiꞌo, to mekohohokai hei to motomiꞌ niꞌoka wuaꞌne. I lumbu-lumbuna kineteꞌ uwaꞌ loti to mepaꞌani kotuwuꞌa, hei loti to mepaꞌani kopebahaꞌ noniuꞌ hapo to moromiꞌ hante hapo to kodake.
10 Uwaꞌ hangkaru halu to moꞌili ka Eden to mobongkoꞌi kineteꞌ Paradesi tiꞌo, hei katoꞌo halu tiꞌo modolaꞌ mewali iba ngkaru. 11 To kaꞌisaꞌ, konaꞌne Pison, iomo to moꞌili motuleliꞌi lekiꞌna woiꞌ Hawila, koꞌuwaꞌana bulawa. 12 Hei bulawa ka woiꞌ peꞌohaꞌa tiꞌo moromiꞌ, itoꞌo uwaꞌ damaꞌ bedola hante watu-watu paramata krisopras. 13 Konaꞌna uwai korongkaruna iomo Gihon, iomo to moꞌili motuleliꞌi woiꞌ Kus. 14 Konaꞌna uwai to katolu ngkaruna iomo Tigris, iomo to moꞌili ka tinaꞌ moto andona Asur. Hei uwai to koꞌiba ngkaruna iomo Efrat.
15 Pueꞌ Ala mampopeꞌohaꞌ manusiaꞌ tiꞌo i kineteꞌ Paradesi hingkeꞌna roꞌintuꞌi hei rorewahi kineteꞌ tiꞌo. 16 Katoꞌo Pueꞌ Ala mantiꞌi pe manusiaꞌ, “Lekiꞌna loti i lali kineteꞌ Paradesi hieꞌe wadilu iꞌoka wuaꞌne hante pelei-leimu, 17 angkana wuaꞌ loti to mepaꞌani kononto lali noniuꞌ to moromiꞌ hei to kodake tiꞌo, inioꞌ iꞌokaꞌi wuaꞌne, alaꞌ i ando koꞌiꞌokana, bateꞌna mahiko.”
18 Pueꞌ Ala mohawaꞌ, “Hawaꞌi moromiꞌ, ane manusiaꞌ tiꞌo hadoduonalu. Aku hingkiꞌ mowaliꞌA haduo toaꞌ to mosulungiꞌi, to hintotoꞌ hante io.” 19 Katoꞌo Pueꞌ Ala moroa woiꞌ Nolebu Nopopewali hinangkana pinatuwuꞌ i lopoꞌ hei hinangkana tinti to i raoha. Nokomimo lekiꞌna tiꞌo pe manusiaꞌ, hingkeꞌna manusiaꞌ tiꞌo mampaꞌanihi konaꞌ hori-hori hei iomo to mewali konaꞌre.
20 Manusiaꞌ tiꞌo mepaꞌani konaꞌ pe hinangkana pinatuwuꞌ, pe tinti-tinti hei hinangkana pinatuwuꞌ lopoꞌ, angkana io hadoduona hawaꞌi pahua awana to hintotoꞌ hante io. 21 Katoꞌo Pueꞌ Ala mowali manusiaꞌ tiꞌo loleꞌo bobaha. I koturunalu, Pueꞌ Ala moroa hangkaru wuku ka uhuꞌna, katoꞌo koNoroahana tiꞌo Notutuꞌi hante ohi. 22 Hei ka uhuꞌna to noroa Pueꞌ Ala ka manusiaꞌ tiꞌo, Nopopewalimo haduo towoweꞌe, katoꞌo Nokomimo pe manusiaꞌ tiꞌo. 23 Katoꞌo notiꞌi manusiaꞌ tiꞌo, “Hieꞌemo io to hibali hante aku, alaꞌ wukuna niroa ka wukungku hei ohina niroa ka ohingku. Io hingkiꞌ nikokeneꞌi towoweꞌe, alaꞌ io niroa ka tomaꞌani.” 24 Iomo horiana tomaꞌani hingkiꞌ mampolihi umoꞌna hante inoꞌna hei mohaꞌanu hante hantambina, horiana iohi mewalihi haꞌanu ohi. 25 Iohi meroduo-duora mewula mpahihi, tomaꞌani hante towoweꞌe tiꞌo, angkana hawaꞌhi mohili.