^
Matiyu
Epoonnamma yạ abạ AJisẹs Krais
Dạ AJisẹs ọsẹng Ọmaana
Yanẹn bạ yablạ dạ lewijẹẹn ledạbại jẹ yakọi tạ yadẹ kẹ Jisẹsa
AJosẹf otoo Jisẹsa ọwau ọkọu dạ Ijip
Ẹrọd ofi kẹ bẹẹnbẹẹn dạ ABẹtẹliyẹm
Yatoo Jisẹsa yawọọn dạ Izirẹl
Dạ AJọn Kẹblẹi Lowi oyinni oyinạ wạ Ọbasẹ
AJisẹs yablẹẹ ẹ Lowi
ASẹtan oyoomạ Jisẹsa
AJisẹs omạnạ ẹ yonạnạng yowẹ dạ AGalili
AJisẹs ọdẹ yatoolinẹn yawẹ yanaa bạ yakạlạeti
Bloong bạ AJisẹs onạngi dạ AGalili
Oyinạ Koyonnạa
Yonung obạ Kogbongạ
Yokpekpe bạ yọgẹna nsọ yạ AMosis
Yokpekpe bạ yọgẹna Atẹẹmkọkọna
Yokpekpe bạ yọgẹna Kọta
Yokpekpe bạ yọgẹna Kẹbẹẹ blạkẹ
Yokpekpe bạ yọgẹna Kọwaki
Yokpekpe bạ yọgẹna Ntạmmạ
Yokpekpe bạ yọgẹna Kẹdẹi keyeni obạ Yakọkọnanẹn
Yokpekpe bạ yọgẹna Yenại dindinạ
Yokpekpe bạ yọgẹna Yatạm kẹyi
Yokpekpe bạ yọgẹna Luji kesi
Yoyeyeen bạ abaa yeni kạ Lẹbọọlkạm kawọnga
Jẹẹn njạ Ledạ kogbongạ
Ọbasẹ obạ Yoyeyeen
Yokpekpe bạ yọgẹna Yitẹẹm wọwọngi
Ọnẹn Kaata
Blau, Woo, Foo kaa
Boong wạ oyoom tạ anạng akạạ ọnẹn wạ odạ awu maa
Eti yạ ẹpiya yẹ obaa yạ ewạnạ
Nạ yotạni keti oblạ kạ litidu liwẹ
Yatoolinẹn Lọtumajạuwa
Yokpekpe bạ yọgẹna bạ kemạạn ntọ yapoo
AJisẹs oboi kẹ Oduukạduukạ wana
AJisẹs oboi kẹ Otoomnẹn wạ Okonẹn wạ ọkpamma
AJisẹs oboi kẹ Yanẹn soosoo
Boong wạ nạ obạ ọ kạ atooli Jisẹsa
AJisẹs onại Ẹwọnga tạ Ẹnọọma dẹẹng
AJisẹs owungi lidạn bungạbung kạ awool jạ yanẹn yapoo
AJisẹs oboi kẹ Ọnẹn wạ ibokọpal eninại
AJisẹs ọdẹ Matiyua
Litọnga jạ ligẹnai Luji kesi
AJisẹs ọyẹẹmi kẹ yanẹẹnwẹẹn wạ obạ kẹ oyeni oboo kẹ yanẹẹn wạ obi ọọfẹ
AJisẹs oboi kẹ Yaplạmplạmạ yapoo
AJisẹs oboi kẹ Ọnẹn wạ obi ọọtọnga
Yanạnạngnẹn Yaasoo
AJisẹs otoomi yatoolinẹn yawẹ Jooyapoo
Ọnẹn wạ ọbọọwa tạ ọkala baa
Nạng yanẹn yayimạ yajạu atotolại Jisẹsa
AJisẹs oyạ maa tạ ogạnạ kọpọọwa kẹ
Limlẹnga kạ nạ yanaan Yatoomnẹn bạ AKrais
Yatoomnẹn bạ AJọn Kẹblẹi Lowi otoomi tạ yakọu yakạạ Jisẹsa
AJisẹs oliimi lipoon jạ lisi likạạ jạ Ọbasẹ
Yatạm asaam kejại yạ bạ AJisẹs oyii
Abaa bạ yatoo atoo yạ adoowạ baa fukẹn yanaan kọmẹẹmma
Lọblabla jạ lọgẹna Lewi Kọmẹẹmma jạ AJu
AJisẹs oboi kẹ odạm wạ kọbọọ kọwẹ kobạạ kẹ
AJisẹs odạ otoomnẹn wạ Ọbasẹ opimạ kẹ
AJisẹs obạ ABẹẹlzẹbul
Keti obạ lidu liwẹ
Bạ AJu yawooyi kepolạ sạ keblạ kạ kawọng
Kẹwọnni sạ Kudạn bungạbung
Yaaka wạ AJisẹs obạ abẹẹnyaaka bạ AJisẹs
Kẹsẹma sạ kewoi litipoo
Boong wạ ọkaama AJisẹs mmạ ọtọngai kạ yẹsẹma
AJisẹs oyinni bẹ boong wạ kẹsẹma sạ kẹwoi litipoo kekoowạ
Kẹsẹma sạ kẹgẹna elesi obạ yakọngbẹẹn
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna otimumawẹẹn ketia sạ yadẹi Mọstad
Kẹsẹma sạ kẹgẹna kutifungạ kạ kọfulai boong kạ yadẹi yist
Boong wạ ọkaama AJisẹs otạ yẹsẹma okpei yanẹn
AJisẹs ọyaala oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna lipẹẹla
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna kẹyuu sạ yapoongạ kạ lọsẹ
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna lejạpi jạ lẹyiyi
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna Ntofo
AJisẹs oyạ dạ ANazarẹt Yasi ẹ
Lobạ jạ AJọn kẹblẹi lowi
AJisẹs otoo luji ọwọu yanẹn bạ yabạng adu jooapoo opạli aajoo
AJisẹs ọsẹng kạ lowi kanẹẹni
AJisẹs oboi kẹ yapeenạpeenạ dạ lọsẹ jạ yadẹi Gẹnẹsarẹt
Yokpekpe nsẹkpa yạ abạ uwọu ijaani
Bloong bạ Yekạkạwại kẹ Ọnẹn
Woolfạnnạ jạ yanẹẹn wạ obi Ju oodạ oyeni
AJisẹs oboi kẹ yanẹn soosoo
AJisẹs ọwọi yanẹn adu Joo
Yanẹn bạ AJu yawoi AJisẹs tạ okoowạ bẹ kepolạ
Yokpekpe Bungạbung bạ AFarisi obạ Sadusi
APitẹ ọyaala ọgẹna boong wạ AJisẹs odạ
AJisẹs oyinni yatoolinẹn yawẹ ọgẹna lobạ lọwẹ
Wool kepạnạ kẹ jạ AJisẹs
AJisẹs oboi kẹ odạmwẹẹn wạ ogbuu oninại
AJisẹs oyeni ọtọnga ọgẹna lobạ lọwẹ
AJisẹs obạ APitẹ yakại Tas Ẹtọa yạ Ọbasẹ
Ọnẹn wạ odạmmi ọtaa kẹ ebạạ kạ kọkpamma lebọọlkạm kawọnga
Liyoomạ aboong bungạbunga
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹbanga edạạdạạl yạ ekpoo kaa
Wẹẹnawou wạ obi nại ọ boong bungạbung
Boong wạ abaa bi kpai kẹ obaa boong wạ abaa bi wali kẹ
Kẹsẹma sạ otoomnẹn wạ obi keblạ kẹ kaa kekạạ ooyeni
AJisẹs okpe boong wạ ọgẹna kẹbẹẹ blạ kẹ
AJisẹs oyonnạ bẹẹnbẹẹn
Wẹẹndạm wạ odạ ọsuu
Kẹsẹma sạ kẹgẹna yanạnạngnẹn litạạmia
Kạ obạng nti ntele AJisẹs ọtọnga ọgẹna lobạ lọwẹ
Lubebeem Jạ yaaka wạ abẹẹn bạ AZebẹdi
AJisẹs oboi kẹ Yaplạmplạmạ yapoo
AJisẹs omlee dạ lopoon jạ AJerusalẹm obạ kọsuuwa kẹ
AJisẹs ọkọi dạ Ẹtọ yạ Ọbasẹ
AJisẹs oliimi kẹkamaati
Lọblabla jạ lọgẹna dạ Ẹfa yạ AJisẹs eblạ
Kẹsẹma sạ kẹgẹna bẹẹn yapoo
Kẹsẹma sạ kẹgẹna yanẹn baa yajinnạ litạạmi
Kẹsẹma sạ kẹgẹna kọnangai kẹbẹẹ yọbẹ sạ awẹẹn wạ Ọbọọl
Lọblabla jạ lọgẹna tas kekại
Lọblabla jạ lọgẹna kẹplọka kẹ kạ lobạ
Yẹkpawa bạ yedạmi yẹta kẹ ebạạ
Krais odạ Wẹẹn wạ nnẹ
AJisẹs ọtaali yanẹn kotung ọgẹna bạ AFarisi obạ Yakoowạ Nsọwa yạ AMosis
AJisẹs onại bẹ tạ yayimạ yajạu boong wạ yanạngi ọọyiyi
Kẹdẹi sạ AJisẹs oyeni obạ AJerusalẹm
AJisẹs ọtonga ọgẹna dạ yanẹn nạ yamung yablạ kẹ Ẹtọ yạ Ọbasẹ
Agạgạ obạ likpakpawai
Itom njania
Keyạ maa sạ AWẹẹn wạ Ọnẹn
Yokpekpe bạ yọgẹna kẹkamaati
Ọnẹn maa oodạ wạ oyi lewi jimaa obạ kebee simaa
Nnẹ odạ otoomnẹn wạ ATata nạ oyoo kạ lọtumajạu
Kẹsẹma sạ kẹgẹna bẹẹnmạnạ Joo
Oyinạ kẹsẹma sạ kẹgẹna yanạnạngnẹn yatele
Ikpe yạ Ọbasẹ kekpongạmma
Bạ AJu yakpoo bẹ tạ yafi Jisẹsa
Yapại Jisẹsa yamlẹ dạ lopoon jạ yadẹi Bẹtani
AJudas ọdẹya tạ okpe kẹ Jisẹsa
AJisẹs oji luji kọsẹnga kọbọọlaiya obạ yatoolinẹn yawẹ
Luji jạ Ọbọọl
AJisẹs oyinni dạ APitẹ nạ ọkaanga ẹ
AJisẹs ọyau dạ litạạmi jạ yadẹi Gẹtsẹmẹnẹ oyi yẹ yatạm
Yadibạ kẹ Jisẹsa
AJisẹs obeeyi kạ lokạ jạ ledungạnạ jạ abạ kẹkpamma Ju
APitẹ ọkaanga obi Jisẹsa ooyi
Yatoo Jisẹsa yakọu dạ lokạ jạ APailet
Lobạ jạ AJudas
AJisẹs obeeyi kạ lokạ jạ APailet
Yapạạli ikpe lobạa yakạạ Jisẹsa
Yakonẹn yatoo Jisẹsa yanạng ọgadada
Yamạạni Jisẹsa kạ ketipaa
Lobạ jạ AJisẹs
Kọbọnga kạ AJisẹs
Bạ kekpenạ ebạ
AJisẹs ọplọka kẹ kạ lobạ
Oyinạ wạ abạ kekpenạ ebạ yakọi yanạng
AJisẹs otoomi yatoolinẹn yawẹ tạ yakọu yanạng oyinạ wạ Ọbasẹ